Висок АлАТ? Опасно ли е?

Есенциале Форте за омазнен черен дроб. Мнения