Най-доброто лекарство за вестибуларния апарат, световъртеж и шум в ушите