Лечение с Трансметил. Продължителност и мнения

Висок АлАТ? Опасно ли е?